Regulatory przepływu – budowa i sposób działania

Regulator przepływu to bezpieczne i rozsądne rozwiązanie stosowane podczas zbyt dużych opadów powodujących nierównomierny przepływ wody przez zbiorniki retencyjne. Regulują dopływ cieczy przez systemy kanalizacyjne w taki sposób, by jej prędkość i objętość nie wpływały negatywnie na działanie urządzeń hydraulicznych. Regulacja wody odbywa się poprzez dławienie jej napływającego strumienia.

Regulator przepływu czyli urządzenia zapobiegawcze

Rura z wodąRegulatory stosuje się przede wszystkim w przelewach i komorach burzowych, w zbiornikach retencyjnych przyjmujących wody opadowe oraz w sieciach kanalizacyjnych i urządzeniach zajmujących się oczyszczaniem wód. Ich działanie zapobiega przeciążeniom instalacji wodnej, powodziom oraz podtopieniom. W zależności od budowy i mechanizmu działania, wyróżniamy regulatory przepływu wirowe oraz niewirowe. Do tej pierwszej kategorii zaliczamy odmiany stożkowe oraz cylindryczne. Do regulatorów niewirowych należą z kolei krzyżowe oraz pływakowe. Budowa każdego z wyżej wymienionych typów jest nieco inna. Stożkowe posiadają specjalny króciec wlotowy, komorę wirową, wyjście do podłączenia rurociągu oraz kołnierz do montażu urządzenia na zbiorniku. Wraz ze wzrostem ilości cieczy rośnie też jej ciśnienie hydrostatyczne. Z kolei wzrastające ciśnienie pobudza wir wodny w komorze zawirowującej.

Rura i wodaStale rosnące zawirowania powodują powstanie strumieni zwrotnych, które hamują przepływ oraz, tym samym, regulują bieg i ilość przedostającej się przez zbiornik wody. Regulatory cylindryczne posiadają kształt płaskiego cylindra. Króciec dopływowy zamocowany jest w miejscu styku tworzącej z otworem odpływowym, który jest umieszczony w płaszczyźnie podstawy cylindra. Działa tak, jak regulator stożkowy. Ruch wirowy w komorze powoduje dławienie przepływu, a więc blokuje nadmierną ilość napierającej wody. Jak było wcześniej wspomniane, regulatory pływakowe nie posiadają komory wirowej. Montuje się je po stronie naporu wody. Jego pracę reguluje się przy pomocy specjalnej części zwanej pływakiem. Posiada budowę kompaktową oraz wysoką dokładność regulacji. Ze względu na zabudowę, może być on umiejscowiony z przodu, z lewej lub prawej strony. Dużym plusem regulatora pływakowego jest możliwość zmiany jego przyjętego przepływu o około 15-20%. Opcjonalnie można go wyposażyć w urządzenie, które będzie samodzielnie wykrywać wszelkie zanieczyszczenia blokujące przepływ, po czym usunie je.

Oferty regulatorów są niezwykle szerokie i bogate w szczegóły, z którymi warto się zapoznać. Każdy model ma specyficzną budowę i sposób działania. Od tego, na jaki się zdecydujemy zależy między innymi rodzaj zabudowy, na której będziemy montować urządzenie. Należy więc dokładnie przemyśleć sprawę i każdą wątpliwość konsultować ze specjalistą.