Ogromny potencjał suwnic

Dwudziesty wiek przyniósł rewolucję technologiczną, która postępuje do dziś. Nowoczesne technologie pozwalają na zastosowanie maszyn, które zastępują człowieka w jego pracy, nierzadko przewyższając jego możliwości – zarówno pod względem siły, jak i precyzji. Współczesny przemysł ciężki praktycznie nie mógłby się obejść bez wykorzystania odpowiednich technologii, dlatego wznoszone są obecnie ogromne hale produkcyjne, na których powstają sprzęty, które mogą być wykorzystywane w innych gałęziach przemysłu.

Suwnica w przemyśle

suwnice	Tam, gdzie konieczne jest sprawne przenoszenie ogromnych ciężarów, stosuje się specjalistyczne suwnice. To potężne bloki, których budowa opiera się na kształcie mostka. Dwa filary wspierają pomost, po którym swobodnie przesuwa się odpowiedni wysięgnik, który zdolny jest udźwignąć ciężar nawet do kilku ton. W zależności od rodzaju pracy, jaką wykonuje suwnica, może ona działać w sposób całkowicie zautomatyzowany lub też może być wspomagana ręką człowieka. Dla bezpieczeństwa jednak operator suwnicy zasiada zazwyczaj u jej szczytu lub w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu oddalonym od całego mechanizmu. Odpowiednio skonfigurowany komputer oraz system kamer pozwala operatorowi na bardzo precyzyjną obsługę urządzenia. Suwnice wykorzystuje się także w przemyśle lekkim na wielu halach szybkiej produkcji, gdzie wspomagają one pracę ludzi, przenosząc większe ciężary, których człowiek nie byłby zdolny unieść.

suwnice	Co bardzo istotne, suwnice zapewniają dużą mobilność, ponieważ mogą dotrzeć do niemal każdego kąta hali produkcyjnej bez konieczności omijania przeszkód, takich jak stanowiska pracowników lub towar, który czeka na transport. Dlatego właśnie sprawdzają się one dużo lepiej niż – przykładowo – wózki widłowe, które jednak zawsze ograniczone są powierzchnią, po której się poruszają. Suwnice nie mają tego kłopotu, dlatego stanowią one podstawowe wyposażenie wielu hal produkcyjnych, a także magazynów, na których odbywa się załadunek towaru na ogromne samochody transportowe. Suwnice wykorzystuje się ponadto w budownictwie, gdzie również usprawniają one pracę rąk ludzkich.

Dostępne są one w rozmaitych rozmiarach, które dostosowuje się do potrzeb pracy, jaką mają wykonać oraz w dwóch wariantach, mianowicie jedno- lub dwudźwigarowym. Suwnice dwudźwigarowe są cięższe od jednodźwigarowych, jednak zapewniają większą mobilność, ale także zdecydowanie większy udźwig, dlatego wykorzystuje się częściej w przemyśle tak zwanym ciężkim – na przykład do produkcji składów pociągowych.