Na czym polega outsourcing energetyczny?

Dzisiejszy świat nie jest w stanie już funkcjonować bez energii elektrycznej. Rachunki za energię elektryczną w przypadku ogromnych przedsiębiorstw są niebotycznie duże. Rozwiązaniem, które pomoże wprowadzić w tym zakresie oszczędności, jest outsourcing energetyczny. Opiera się on na wyodrębnieniu ze struktur przedsiębiorstw zakładowych ciepłowni i elektrociepłowni, a także na przekazywaniu zarządzania nimi profesjonalnym firmom.

Outsourcing to sprawdzona usługa

outsourcing energetycznyW takim obiektach przeprowadzane są konieczne modernizacje albo montowane są zupełnie nowe urządzenia, które cechują bezpieczne i bardzo efektywne technologie. Ceny energii i ciepła podlegają indywidualnym negocjacjom między dostawcą energii i ciepła (czyli firmą zajmującą się outsourcingiem) a klientem (czyli przedsiębiorstwem produkcyjnym, w obrębie którego wydzielono ciepłownię). Rozwiązania technologiczne funkcjonowania takich projektów są przystosowane do potrzeb przedsiębiorstw, a korzyści z nich płynące uzyskiwane są przez obydwie strony (inwestycja w nowe technologie). Firmy outsourcingowe w ramach swoich usług oferują szereg działań. Przede wszystkim jest to zakup lub dzierżawa wydzielonego przez przedsiębiorstwo obiektu, który zostanie użyty do celów energetycznych. Kolejną czynnością jest modernizacja przejętych obiektów lub budowanie ich od podstaw.

outsourcing energetycznyWspółpraca z firmą outsourcingową obejmuje również produkcję oraz sprzedaż energii elektrycznej lub cieplnej w oparciu o długoterminowe umowy, a także świadczenie usług eksploatacyjnych dla obiektów, które należą do przedsiębiorcy. Outsourcing energetyczny pozwala uzyskać przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, pochodzącej z czystych i sprawdzonych technologii. Wówczas klient może skupić się jedynie na swojej podstawowej działalności, nie martwiąc się o sprawy energetyczne. Zaletą takiego rozwiązania jest optymalizacja kosztów obsługi, a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów, wynikających również i z tego, że procesy produkcyjne są bardziej efektywne i rentowne. Dzięki outsourcingowi energetycznemu istnieje możliwość odzyskania środków finansowych, które zostały zamrożone w części energetycznej. Mogą one posłużyć do rozwoju części produkcyjnej przedsiębiorstwa. Koszty zarządzania kontraktem są bardzo niskie, a całkowicie wyeliminowane zostają koszty, które przedsiębiorca musiałby ponieść, pozyskując pracowników i ich szkoląc.

W ramach outsourcingu energetycznego przedsiębiorstwo współpracuje z szerokim gronem specjalistów z dziedziny energetyki. Wszystkie działania podejmowane przez firmę outsourcingową, współpracującą z przedsiębiorstwem, pozwalają na duże oszczędności.