badania geologiczne

Etapy badania geologicznego

Przed przystąpieniem do robót geologicznych – na przykład do poszukiwania złóż kopalin czy do określania warunków geologiczno-inżynierskich lub hydrogeologicznych – należy wykonać odpowiednie badania. Są one konieczne także przy sporządzaniu dokumentacji geologicznych i map. Badanie geologiczne i dokumentacja Wszystkie badania geologiczne powinny obejmować kilka etapów – pierwszym z nich jest przeprowadzenie wizji lokalnej. W ten Read more about Etapy badania geologicznego[…]